Публічна оферта щодо участі у заході «Do!RoleplayDay»

Цей Договір, в якому одна сторона, громадська організація «LARP-UA» (ГО Жива Гра Ю Ей») (надалі – Організатор), яка діє на підставі статуту з одного боку, і будь-яка особа, яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію (надалі – Учасник), з іншого боку, далі разом — Сторони, уклали даний договір (далі — Договір) адресований необмеженому колу осіб; Договір є офіційною публічною пропозицією Організатора, укласти з Учасниками угоду щодо участі Учасників у одноденному заході «Do!RoleplayDay».

Прийняття положень цього договору є необхідною умовою для сплати внеску на участь у заході «Do!RoleplayDay» (далі – Захід) та участі у заході.
Сплата внеску на участь у заході відбувається через сайт Організатора larp.in.ua у відповідному його розділі. У випадку сплати внеску вважається, що Учасник цілком та безумовно погоджується з умовами цього Договору (акцепт Договору), Учаснику зрозумілі його положення і Учасник зобов’язується виконувати його умови.
Текст цього договору публічної оферти розміщено на сайті Організатора заходу.

І. Загальні положення

1.1. Цей Договір регламентує умови і порядок сплати одноразового внеску на участь у заході та
зобов’язання, що виникають у зв’язку з цим у його сторін.
1.2. Сплата внеску Учасником проводиться виключно на умовах цього Договору і лише в разі його повного і беззастережного акцепту. Частковий акцепт, а так само акцепт на
інших умовах не допускається.
1.3. З метою сплати одноразового внеску на участь у заході учасники здійснюють платежі використанням платіжної системи Liqpay на сайті larp.in.ua
1.4. Організатор має право в будь-який час вносити зміни в цей договір, які поширюються на
осіб, які після отримання Договору з внесеними змінами вчинили дії, які свідчать про акцепт
Договору.

ІІ. Предмет договору

2.1. Організатор надає Учаснику право участі у заході «Do!RoleplayDay»
2.2. Місце проведення заходу: м.Київ, вул. Жилянська б. 97
2.3. Захід буде проводитися з 11 год 00 хв 31 липня 2021 року до 03 год 00 хв 1 серпня 2021 року
2.4. Вартість внеску на участь у заході становить: 590 грн 00 коп для 10 учасників, що сплатять внесок першими; 690 грн для всіх інших учасників, що сплатять внесок у період з 01 жовтня 2020 року по 30 липня 2021 року; 800 грн 00 коп для всіх учасників, що сплатять внесок 31 липня 2021 року. Після 31 липня 2021 року внески на участь у заході не приймаються.
2.5. Сплата внеску на участь у заході та добровільні пожертви на статутну діяльність ГО «Жива Гра Ю Ей» приймаються через сайт larp.in.ua у відповідному розділі шляхом сплати через систему liqpay.
2.6. Подарунки «Возик», «Вагон», «Цепелін» є символічними винагородами, які надаються Організатором тим Учасникам, котрі вирішили сплатити додатковий добровільний внесок та у такий спосіб підтримати статутну діяльність ГО «LARP-UA». Сплата добровільного внеску окремо від сплати внеску на участь у заході не дає права на участі у заході. Винагорода «Возик» надається тим, хто сплатив добровільний внесок у розмірі 150 грн 00 коп, винагорода «Вагон» надається тим, хто сплатив добровільний внесок у розмірі 500 грн 00 коп, винагорода «Цепелін» надається тим, хто сплатив добровільний внесок у розмірі 900 грн 00 коп.
2.6.1. Також організатор має право розміщувати інші символічні винагороди та визначати їх відповідність розміру добровільного внеску на свій розсуд.
2.7. Зміст подарунків визначається Організатором самостійно та є однаковим для всіх подарунків визначеного типу. Зміст подарунків не розкривається Організатором до 14 листопада 2020 року.

ІІІ. Права та обов’язки сторін

3.1. Організатор зобов’язаний:
– надати Учаснику у спосіб визначений цим договором запрошення на захід у строк не пізніше
наступного робочого дня після сплати Учасником внеску на участь у заході.
– повернути Учаснику кошти у розмірі 75 відсотків від суми сплаченого внеску у тому випадку, якщо Захід скасовано не пізніше як за 14 календарних днів до дати проведення заходу
3.2. Організатор має право:
– вимагати від учасників дотримання правил участі у заході;
– не повертати Учаснику сплаченого внеску на участь у Заході у випадку порушення Учасником правил участі у Заході.
3.3. Учасник має право:
– сплатити будь яку кількість внесків на участь у заході та отримати відповідну кількість квитків, у тому числі на користь іншої особи;
– передавати будь-яку кількість отриманих квитків іншим особам. Прийняття іншою особою такого квитка та участь у заході означають автоматичне погодження із умовами ціїє оферти та правилами участі у заході.
– отримати запрошення на участь у заході не пізніше наступного робочого дня сплати внеску
3.4. Сума сплаченого внеску не повертаються учаснику за будь-якого випадку окрім скасування заходу організаторами.
3.5. Запрошення в електронному вигляді будуть направлені Учаснику у вкладенні до листа на
вказану Учасником адресу електронної пошти. Запрошення має бути пред’явлене на вході до приміщення заходу у друкованому виді або з екрану електронного пристрою. Посилання на штрих-коди для пред’явлення знаходяться в в тілі листа або у вкладенні до нього. Отриманий квиток є підтвердженням сплати внеску.
3.6. Запрошення дійсне тільки в дату, вказану в них (ньому). Запрошення дійсне одночасно для участі у частинах «День» та «Ніч» заходу «Do!RoleplayDay». Сплатити внесок окремо на участь в одній з частин не можна.
3.7. Організатор не несе відповідальності за помилки, допущені Учасником при оформленні замовлення.
3.8. Організатор не несе відповідальності за перенесення, зміну або скасування заходу, що сталися внаслідок дії непереборної сили (форс мажору), що може включати. Але не обмежуватися стихійними лихами, катастрофами, рішеннями уряду чи інших органів влади, введеннями карантинних обмежень. У випадку примусового скасування заходу внаслідок дії непереборної сили кошти, сплачені учасниками, не повертаються.

ІV. Прикінцеві положення

4.1. Цей договір публічної оферти вступає в силу з моменту розміщення тексту договору насайті larp.in.ua та діє до 02.08.2021 включно.
4.2. Відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010 р, Учасник визнає і погоджується з наданням Організатору своїх персональних даних, які отримані Організатором в процесі оформлення сплати внеску на участь у заході або сплати добровільного внеску, а саме: прізвище, ім’я, контактний номер телефону та адресу електронної пошти. Обробка персональних даних Учасника здійснюється відповідно до законодавства України. Учасник дає Організаторові право на обробку його персональних даних у зв’язку з організацією Заходу. Учасник надає згоду на обробку його персональних даних. Термін використання наданих персональних даних – безстроково. Дані, отримані від учасників не можуть бути передані Організатором третім особам інакше як за рішенням суду або іншого повноважного органу влади.
4.3. Спори, пов’язані з виконанням цього договору, вирішуються відповідно до чинногозаконодавства України.